นาฬิกาบางกอก - NaligaBangkok

TIMER COUNTDOWN-������������������������������������������������������������

TIMER  นาฬิกาสำหรับนับเวลาถอยหลัง Timer Count-Down  หรือนับไปข้างหน้า Timer Count-Up แล้วแต่รุ่นที่ผลิตออกมา ประโยชน์ของนาฬิกา Timer นั้นนำไปใช้ได้หลากหลายงาน ตั้งแต่พื้นฐานชีวิตประจำวัน, การตั้งเวลาอบอาหาร และงานทำอาหารต่างๆ ในครัว ,แม้แต่การตั้งปลุกเตือน สาวๆที่ชอบดูแลผิวหน้า Mask ผิว และอีกงานที่ใช้ Timer เป็นที่แพร่หลายคือในงานผลิต งานอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยควบคุมการผลิตด้วยเวลามาตรฐาน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงาน ในไลน์การผลิต หรือช่างเทคนิค ที่ต้องควบคุมเวลา และปฎิเสธที่จะเกียวข้องกับเวลาไม่ได้ Timer จึงมีความจำเป็น และเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ